НМК: Login 1. Книга для викладача.

Сидоров О. В.
НМК: Login 1. Книга для викладача.
Available

125.00 UAH

Article number: 1189 Year of publication: 2017 Paperback 224 pages Dimensions: 1.1 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-616-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Книга для викладача є складовою частиною навчально-методичного комп- лексу Login 1, має на меті обґрунтувати методичну базу підручника і надати ви- кладачеві необхідний допоміжний інструментарій для полегшення викладання навчального матеріалу. Вона складається із методико-дидактичних вказівок щодо застосування на- вчально-методичного комплексу Login 1 у навчальному процесі, допоміжних ма- теріалів до фонетичного курсу і до кожного з розділів основного курсу, тестів та добірки диктантів. Допоміжні матеріали до розділів основного курсу містять пе- релік навчальних цілей, ключі до вправ та завдань, транскрипт тексту для аудію- вання та інші додаткові матеріали. Призначена для викладачів відділень німецької філології університетів, а та- кож може використовуватися тими, хто вивчає німецьку мову самостійно (в цілях самоконтролю).

Ministry Approval

До підручника, затвердженого Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-11515 від 22.07.2014 р.)

Readers' Comments

Categories