Безплідність та доброякісні захворювання молочної залози

А. Г. Корнацької Т. Ф. Татарчук
Безплідність та доброякісні захворювання молочної залози
Available

380.00 UAH

Article number: 1612 Year of publication: 2017 Hardcover 272 pages Dimensions: 1.8 x 16.8 x 24 cm
Print "
Annotation Readers' Comments

Annotation

В монографії розглядаються патогенетичні аспекти доброякісної патології молочних залоз у жінок з безплідністю, підвищення ефективності діягностики та лікування безплідності. На підставі вивчення частоти, структури, клінічних проявів доброякісних дисплізій молочних залоз, стану молочних залоз та щитовидної залози у жінок із безплідністю, ендокринного гомеостазу, мікробіоценозу піхви та виділень, з молочних залоз, морфофункціонального стану ендометрія, цитології секрету молочних залоз, рівнів гомоцистеїну та фолієвої кислоти та генів гормонального гомеостазу, науково обгрунтована т а розроблена система активного скринінгу і лікувально-профілактичних заходів для покращення стану репродуктивного здоров’я, реабілітації репродуктивної функції та запобігання мамологічної патології у жінок з безплідністю. Цей науковий труд призначений для широкого кола науковців, лікарів-інтернів та практикуючих лікарів з фахів акушерство і гінекологія, загальна практика/сімейна медицина, а також для студентів медичних вишів.

Readers' Comments

Categories