Курс теоретичної граматики сучасної англ. мови (з вправами)

Ніконова В. Г.
Курс теоретичної граматики сучасної англ. мови (з вправами)
Available

125.00 UAH

Article number: 1675 Year of publication: 2018 Paperback 360 pages Dimensions: 1.8 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-693-6
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник є спробою конденсованого викладу основних положень з курсу “Теоретична граматика англійської мови”, який посідає важливе місце в системі професійної підготовки студента-філолога. Навчальний посібник є комплексною розробкою, що може служити методичним забезпеченням усіх складників навчального процесу з курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови, а саме: лекційного курсу, семінарських занять, самостійної роботи, модульного контролю. Призначено для студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних і мовних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством науки і освіти, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5544 від 04.07.2011 р.) Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол № 10 від 28 лютого 2011 р.)

Readers' Comments

Categories