Переклад англійської наукової і технічної літератури.–5-те вид.

Карабан В. І.
Переклад англійської наукової і технічної літератури.–5-те вид.
Available

160.00 UAH

Article number: 1684 Year of publication: 2018 Paperback 656 pages Dimensions: 2.8 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-704-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Ця книга є п’ятим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу - лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється на кілька розділів, поділених у свою чергу на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні труднощі перекладу. В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів. Посібник-довідник призначений для широкого кола користувачів, які вивчають англійську мову, насамперед для студентів державних університетів, педагогічних університетів та інших вузів, аспірантів, викладачів англійської мови, перекладачів, а також для фахівців різних галузей науки і техніки, які прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник з англійської мови і перекладу для студентів вищих навчальних закладів, протокол № 2 від 12.09.02 р.

Readers' Comments

Categories