Course in Interpreting and Translation (Усний переклад). [англ.]

Лисенко К. В. Нестеренко Н. М.
Course in Interpreting and Translation (Усний переклад). [англ.]
Out of Stock

75.00 UAH

Article number: 13 Year of publication: 2006 Paperback 248 pages Dimensions: 1 x 14.3 x 20 cm ISBN-10: 966–382–028–4
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Даний навчальний посібник представляє собою збірку різноманітних вправ для надбання навчальних навичок усного перекладу з англійської мови та на англійську. Він включає цикли вправ, націлених на розвиток пам’яті та уваги перекладача, його мови та дикції, навички переключення уваги, вводить в активний запас велику кількість лексики основного словарного фонду, географічних та власних імен. В посібнику використовувались тексти сучасних політичних та економічних статей. Вперше у практиці навчального перекладу формуються та закріплюються на конкретному мовному матеріалі навички перекладу з рідної мови на англійську та з англійської на рідну за допомогою аутентичних аудіоматеріалів, що додаються. Посібник призначається для студентів факультетів іноземних мов, філологів широкого профілю, перекладачів та інших спеціалістів в області гуманітарних дисциплін.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів філологічних пеціальностей вищих навчальних закладів Лист № 14/18.2-1880 від 02.08.04

Readers' Comments

Categories