Surgery=Хірургія.–2-ге вид.

Березницького Я. С.
Surgery=Хірургія.–2-ге вид.
Available

440.00 UAH

Article number: 1714 Year of publication: 2018 Hardcover 712 pages Dimensions: 3.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-714-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник відповідає програмі, яка затверджена МОЗ України, з підготовки лікаря загальної практики з питань клініческої хірургії. Матеріал у підручнику розподілено залежно від характеру захворювання та пріоритетів надання медичної допомоги. Кожну тему викладено структуровано залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподілом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розраховано на студентів 4-6 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III і IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України ( Протокол № 2 від 02.06.2016

Readers' Comments

Categories