Англійська мова для перекладачів та філологів. 2-й курс. – 2-ге вид.

Возна М. О.
Англійська мова для перекладачів та філологів. 2-й курс. – 2-ге вид.
Available

225.00 UAH

Article number: 1750 Year of publication: 2019 Hardcover 448 pages Dimensions: 2.5 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-724-7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Друге, розширене та оновлене, видання підручника для студентів 2–3 курсів фахових факультетів та інститутів іноземних мов, є частиною однієї з перших віт­чизняних серій базових підручників з англійської мови, націлених на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Підручники цієї серії є відомими на ринку України і широко використовуються українськими вишами. Авторами запропоновані принципово нова структура уроку та автентичний мовний матеріал, які успішно пройшли випробування часом. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних і комунікативних вправ, а також завдань з перекладу. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

Ministry Approval

Рекомендовано Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка як підручник (протокол № 2 від 25 вересня 2018 року)

Readers' Comments

Categories