Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Ч. І. Асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи .

Ребрій О. В. Черноватий Л. М.
Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Ч. І. Асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи .
Available

190.00 UAH

Article number: 1834 Year of publication: 2019 Paperback 280 pages Dimensions: 1.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-746-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює три сфери, які за змістом відносяться до одних із найголовніших у галузі надання медичної допомоги (асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у галузі медицини, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу медичної літератури, а також для перекладачів.

Ministry Approval

Затверджено рішенням вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (протокол № 9 від 26 вересня 2018 р.)

Readers' Comments

Categories