Medical Biology = Медична біологія / Бажора Ю.І. та ін. — 2-ге вид. випр. та допов.

Бажора Ю. І.
Medical Biology = Медична біологія / Бажора Ю.І. та ін. — 2-ге вид. випр. та допов.
Available

290.00 UAH

Article number: 1844 Year of publication: 2019 Hardcover 448 pages Dimensions: 2.8 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-749-0
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

The basic questions of general and medical biology are highlighted in this textbook. The general laws of life, the study of the cell including fundamentals of the human cytogenetics, the study of heredity and variability including the human genetics, laws of phylogenetic development of organisms, fundamentals of general parasitology, biology of the most meaningful human parasites, way of transmission, diagnosis and prophylaxis of parasitogenic diseases are presented. The content of textbook is organized according to the Program on Medical Biology for the first year English-speaking medical students. У цьому підручнику висвітлені основні питання загальної та медичної біології. Представлені загальні закономірності життя, вивчення клітини, включаючи основи цитогенетики людини, вивчення спадковості та мінливості, включаючи генетику людини, закони філогенетичного розвитку організмів, основи загальної паразитології, біологія найбільш значущих паразитів людини, спосіб передачі, діагностики та профілактики паразитарних захворювань. Навчальний матеріал розподілений за темами відповідно до плану з курсів медичної біології. Призначений для англомовних студентів-медиків першого курсу.

Ministry Approval

Рекомендовано вищою науковою радою Одеського національного медичного університету, як навчальний посібник для студентів 1 курсу медичних і фармацевтичних факультетів вищої освіти установ України (звіт № 4 від 21 листопада 2018 р.)

Readers' Comments

Categories