Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія.

Виноград Н. О.
Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія.
Available

240.00 UAH

Article number: 1799 Year of publication: 2019 Hardcover 312 pages Dimensions: 1.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-756-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У словнику представлено сучасні тлумачення понад 1500 термінів і понять, які використовують у висвітлені епідеміологічних явищ та проблем біологічної безпеки. Особливу увагу приділено термінам інфекційної епідеміології, епідеміології надзвичайних ситуацій та військової епідеміології. Більшість термінів і понять стосується різноманітних аспектів біологічної безпеки, включаючи міжнародні стандарти і системи запобігання природним і штучним епідемічним ускладненням, зумовленим патогенними біологічними агентами. Словник доповнено термінами з паразитології. Для фахівців практичної охорони здоров’я, студентів медичних ВНЗ І–ІV рівнів акредитації та лікарів системи післядипломної освіти; фахівців інших спеціальностей, особливо тих служб і відомств, які співпрацюють з медичною службою в системі реагування на біологічні загрози або забезпечують біологічне стримання чи захист від біологічних загроз, у тому числі в лабораторній мережі.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-10057 від 17.07.2015 р.) Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 4-ВР від 27 травня 2015 року)

Readers' Comments

Categories