Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицьової ділянки.

Старченко І. І. Філенко Б. М.
Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицьової ділянки.
Available

240.00 UAH

Article number: 1816 Year of publication: 2019 Hardcover 128 pages Dimensions: 0.8 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-758-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У навчальному посібнику представлено питання етіології, епідеміології, патогене- зу, патоморфологічної діагностики та наслідків основних захворювань щелепно-лицевої ділянки. Матеріал посібника викладений відповідно до програми з патоморфології для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти України і включає теми для аудиторної та позааудиторної підготовки. Структура викладення матеріалу допомо- же студенту в опануванні знань з патоморфології захворювань щелепно-лицевої ділян- ки, а також при підготовці до складання ліцензійного іспиту “Крок-1. Стоматологія”. Для полегшення засвоєння матеріалу перший розділ посібника присвячено анатомії органів порожнини рота й основним етапам розвитку зубів. Текст посібника містить значний ілюстративний матеріал макро- та мікропрепаратів. Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів також буде корисний для лікарів-інтернів.

Ministry Approval

Рекомендовано вченою радою У країнської медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для ст удентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти МОЗ У країни (протокол № 4 від 26.12.2018 р.)

Readers' Comments

Categories