Переклад англомовної психологічної літератури [англ./укр.]

Черноватий Л. М.
Переклад англомовної психологічної літератури [англ./укр.]
Available

200.00 UAH

Article number: 1102 Year of publication: 2012 Paperback 512 pages Dimensions: 2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-379-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник побудований на автотичному матеріалі і охоплює п’ятнадцять розділів, які за змістом відносяться до головних сфер психології (історія психології, методи дослідження, свідомість, інтелект, увага, сприймання, мислення, особистість, пам’ять, емоції, почуття, темперамент, воля, здібності, поведінка, прийняття рішень), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі психології, студентів філологічних та перекладацькіх відділень (факультетів) університетів,фахівців, які прагнуть вдосконалити навички та вміння перекладу психологічної літератури, а також для перекладачів.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за психологічними спеціальностями “Переклад”.

Readers' Comments

Categories