Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням [англ].

Биконя О. П.
Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням [англ].
Available

75.00 UAH

Article number: 806 Year of publication: 2010 Paperback 224 pages Dimensions: 1.4 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-280-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

В посібнику «Завдання для самостійної роботи з Англійської Мови за Професійним Спрямуванням» пропонуються завдання для самостійного опрацювання студентам економічних спеціальностей, аспірантам та викладачам спеціальностей, пов’язаних з менеджментом, маркетингом, економікою тощо, а також для тих, хто займається організацією та практикою зовнішньоекономічною діяльності. Посібник складається з п’яти частин (Part I-V), до кожної частини додаються ключі та глосарій (англо-український словник. Запропонований комплекс вправ та завдань реалізується на основі кредитно-модульної організації навчання та враховує різний рівень підготовки студентів, різний рівень швидкості сприйняття та засвоєння матеріалу, сприяє індивідуалізованому вирішенню проблем, які виникають у процесі самостійної підготовки до заняття. Оригінальні англомовні тексти з численними вправами та завданнями висвітлюють різні аспекти англійського ділового спілкування.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № 14/18.2-1127 від 18.05.05 р.

Readers' Comments

Categories