Курс лекцій з методики викладання французької мови як іноземної.

Лепетюха А. В.
Курс лекцій з методики викладання французької мови як іноземної.
Available

130.00 UAH

Article number: 1832 Year of publication: 2019 Paperback 200 pages Dimensions: 1 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-743-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник призначений для забезпечення дисципліни «Методика викладання іноземної мови», передбаченої навчальним планом за спеціальністю «Французька мова». Зміст підручника повністю враховує тематику, закладену до робочих програм дисциплін «Методика викладання іноземної мови у середній школі» та «Методика викладання іноземної мови у вищій школі». Ефективному забезпеченню лекцій та семінарів сприяють змістовні питання, ілюстрації, вправи, ігри, таблиці, завдання для самостійної роботи та самооцінювання, групові проекти, виконання яких покликане забезпечити мимовільне засвоєння теоретичного матеріалу й перенесення відповідних знань у практичну площину. Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Французька мова»; викладачів, які читають курс «Методика викладання іноземної мови у середній школі» та «Методика викладання іноземної мови у вищій школі»; аспірантів та здобувачів, які планують дослідження у галузі методики викладання іноземних мов, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами та тенденціями формування фахової компетентності майбутнього викладача.

Ministry Approval

Друкується за рішеннями вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «французька мова» (протокол № 7 від 04.12.15 р.)

Readers' Comments

Categories